Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('cb1d6dda6d0ac324eb913894982c2f11', '2020-02-26 11:00:02', 1)]

Metalarm 3600


Model s maximálním detekčním výkonem

Detekční systém se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímacího senzoru, navzájem propojených mezi sebou. Ve značné většině případů je snímací senzor umístěn na pásovém dopravníku a vyhodnocovací jednotka pak na konstrukci dopravníku nebo jiném vhodném místě, nicméně jsou možné aplikace senzorů ve formě detekčních koryt, skluzů, nebo prstencových senzorů pro potrubní aplikace. 

Díky použitému detekčnímu principu pulsní indukce, je možné s těmito detektory provádět detekci i v materiálech, které kov obsahují (struska, železná ruda, některé druhy popele aj.). Nedochází k falešným detekcím vlivem otřesů detektoru, vlivem změny charakteru produktu (suchý-mokrý) a vlivem teploty. Detektor detekuje všechny druhy materiálů včetně manganové oceli, nerezové oceli, barevných kovů a slitin. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které jsou napojeny dále to technologie, čímž dojde např. k zastavení pásového dopravníku, vypnutí podavačů atd.

Jednotlivé modelové řady se od sebe liší detekčním výkonem, který umožňují dosáhnout, případně možností připojit dodatečné detekční senzory, možnost práce v extrémních klimatických podmínkách atd.

system image

Mikroprocesorová modulární elektronika s vnitřní diagnostikou a  zvýšenou odolností proti rušení, umístěna v ocelové skříni s povrchovou úpravou RAL7032, krytí IP66.

Rozměry senzoru:

Rozměr: 300 x 400 x 150mm
Váha: 10 kg
Napájení: 220V/50 Hz nebo 24V ss
Alarmový výstup:
4 kontakty relé - detekován kov
2 kontakty relé - chyba systému
Prostředí:
ATEX zóna 22

Vnitřní  prvky:

 • detekční citlivost, jemný a hrubý rozsah, programovatelný reléový kontakt - bypass, zádrž, impuls s volitelným zpožděním a délkou trvání
 • LED 20 segmentový bar graf síly snímaného signálu

Vnější prvky:

 • signalizace přítomnosti napájecího napětí
 • signalizace detekce kovů
 • tlačítko kvitace detekce kovů

Možnost připojení příslušenství:

 • barevný značkovač pozice kovu v toku produktu
 • externí alarm (maják, siréna)
 • počítadlo detekovaných kovů
 • napěťový výstup 24v ss
 • snímač rychlosti pásu
 • snímač nadměrné vrstvy materiálu na páse
 • vzdálené-místní ovládání citlivosti
 • tvorba výstupních reportů o činnosti
 • vstup pro snímač rychlosti pásu
 • vstup pro snímač kovového spoje pásu
 • změna pracovní frekvence, přesné přizpůsobení prostředí instalace

Snímací senzory:

Ke staženíAd controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009