Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('cd8a7756e5ef43623a049a21c3b912a6', '2020-02-26 10:49:21', 1)]

Metalarm 3500, 3550


Model se zvýšeným detekčním výkonem 

Detekční systém se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímacího senzoru, navzájem propojených mezi sebou. Ve značné většině případů je snímací senzor umístěn na pásovém dopravníku a vyhodnocovací jednotka pak na konstrukci dopravníku nebo jiném vhodném místě, nicméně jsou možné aplikace senzorů ve formě detekčních koryt, skluzů, nebo prstencových senzorů pro potrubní aplikace.

Díky použitému detekčnímu principu pulsní indukce, je možné s těmito detektory provádět detekci i v materiálech, které kov obsahují (struska, železná ruda, některé druhy popele aj.). Nedochází k falešným detekcím vlivem otřesů detektoru, vlivem změny charakteru produktu (suchý-mokrý) a vlivem teploty. Detektor detekuje všechny druhy materiálů včetně manganové oceli, nerezové oceli, barevných kovů a slitin. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které jsou napojeny dále to technologie, čímž dojde např. k zastavení pásového dopravníku, vypnutí podavačů atd.

Jednotlivé modelové řady se od sebe liší detekčním výkonem, který umožňují dosáhnout, případně možností připojit dodatečné detekční senzory, možnost práce v extrémních klimatických podmínkách atd.

system image

Analogová elektronika umístěna v ocelové skříni s povrchovou úpravou RAL7032, krytí IP54.

Rozměry senzoru:

Rozměr: 300 x 400 x 150mm
Váha: 8 kg
Napájení: 220V/50 Hz nebo 24V ss
Alarmový výstup:
4 kontakty relé

Vnitřní  prvky:

  • Detekční citlivost, typ reléového kontaktu - bypass, zádrž, impuls
  • LED 10 segmentový bar graf síly snímaného signálu

Vnější prvky:

  • Signalizace přítomnosti napájecího napětí
  • Signalizace detekce kovů
  • Tlačítko kvitace detekce kovů

Snímací senzory:

Metalarm 3550

system image

Varianta předchozího modelu Metalarm 3500 se stejnými vlastnostmi, avšak umožňuje nastavení detekční citlivosti chránit přístupovým kódem. Bez jeho znalosti nelze měnit detekční citlivost.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009