Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('32d4c951654adb1ea1f035c8fe3e8ec5', '2020-02-26 12:16:07', 1)]

Falešná detekce


Falešnou detekcí nazýváme stav, kdy detektor kovů signalizuje přítomnost kovového kontaminantu, který se však zcela určitě v produktu nenachází. Tento stav může nastat dokonce i v případě, že detektorem neprochází žádný výrobek nebo surovina. Důvodů vzniku falešných detekcí je celá řada, např. elektrické nebo mechanické rušení, nesprávná instalace, nedodržení zóny bez kovu, špatné nastavení provozních parametrů, velký produkt efekt atd. Falešná detekce je velmi nepříjemný a nežádoucí stav, který v praktickém provozu detekčního systému může způsobit řadu problémů. Velmi závisí na kvalitě provedení každého detektoru kovů,  kvalitě filtrace a zpracování signálu a jeho schopnosti tyto negativní vlivy eliminovat.

Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009