Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('f8195cb7201449e3071229026c687197', '2020-02-26 10:37:35', 1)]

DSP technologie


Firma ThermoFisher Scientific byla první, která v minulosti do svých detektorů (typ detektoru DSP1) implementovala pravou technologii DSP (technologie využití Digitálního Signálového Procesoru). Pravou technologii DSP ji nazýváme proto, jelikož v současnosti bývá některými ostatními výrobci detektorů kovů označováno využití "DSP technology" ve smyslu digitálního zpracování signálu (Digital Signal Processing) což znamená číslicové zpracování měřeného signálu standardním způsobem (softwarová úprava), avšak bez využití DSP jako hardwarového prvku.

DSP je moderní elektronický hardwarový prvek, speciálně zaměřený na zpracování a operace s analogovým signálem v extrémně krátké době. Princip detektoru kovů je zřejmý - průběžně je snímán analogový signál ze snímacího senzoru, kterým prochází testovaný produkt. Následuje jeho úprava a zpracování tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda testovaný produkt obsahuje nežádoucí kovy či nikoliv. Běžně je však signál znehodnocován celou řadou negativních vlivů, např. nejrůznějším mechanickým rušením, elektrickým rušením, nepřesností samotného senzoru nebo produktem samotným atd. Pro správné vyhodnocení je nutné nežádoucí vlivy nejprve odstranit a signál vhodně upravit. Použití DSP pro tento úkol je nasnadě. Obecně se dá říct, že rychlost zpracování a propustnost DSP je zhruba 10x větší než u mikroprocesoru stejné generace. Pro uživatele to znamená, že detektor kovů na hardwarovém základu DSP, poskytuje oproti konkurenčním detektorům s mikroprocesorem kvalitnější služby, mezi které patří zejména:

  • Zvýšená detekční citlivost a stabilita.
  • Zvýšená odolnost proti rušivým vlivům.
  • Značná redukce tzv. "falešných detekcí".
  • Vyšší flexibilita zpracování a úpravy signálu.
  • Zamezení rozlaďování detektoru vlivem teplot nebo stářím.


Rovněž nezanedbatelným faktorem je lepší poměr cena/výkon.

DSP Filtrace

Průběh signálu před úpravou

system image

První krok filtrace

Průběh měřeného signálu po odstranění produkt efektu.

system image

Druhý krok filtrace

Průběh signálu s odstraněným bulk efektem a nežádoucím okolním šumem.

system image

Třetí krok filtrace

Průběh signálu s odezvou velmi malého kovového kontaminantu a okolním
nežádoucím šumem.

system image

Poslední krok filtrace

Odstranění okolního šumu - malý kontaminant může být nyní detekován.

system image


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009