Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('36cefcccac7256a889ef50556dff8509', '2020-02-29 04:26:19', 1)]

DSP IP Plus


Model s nedělitelným senzorem, čtvercového nebo obdelníkového průřezu

Detekční systém se skládá ze snímacího senzoru tunelového typu a vyhodnocovací jednotky, která je buď integrovaná přímo v senzoru, nebo externí určená pro vzdálenou montáž. Průřez detekčního otvoru je vždy pravoúhlý a konstrukce senzoru je nedělitelná (senzor nelze rozdělit na dvě části). Systém využívá detekčního principu vyvažovaných cívek případně technologie vícenásobných cívek a DSP technologie, což umožňuje dosáhnout maximálního detekčního výkonu, komfortu obsluhy a celé řady dalších podpůrných funkcí. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou určeny pro aplikace, kde se vyžaduje dosažení nejvyšší možné detekční citlivosti, připojení do nadřazeného řídícího systému, monitorování činnosti apod., zejména v potravinářském, farmaceutickém a textilním průmyslu. V naprosté většině případů se senzor instaluje na speciální detekční dopravník, nebo na jiné speciální konstrukce, které zajistí optimální podmínky pro jeho funkci. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které aktivují automatické separační zařízení, nebo jsou napojeny dále to technologie.

system image system image system image

Konstrukce senzoru je v nerezovém provedení včetně klávesnice. Provedení toho systému je ve výjimečném odolném krytí IP69k, které představuje v současné době maximální možné krytí proti vniknutí vody. Tento stupeň krytí chrání elektroniku detektoru proti vniknutí vody o tlaku 100 barů a teploty 80°C. Uplatnění najde zejména v provozech a situacích, kde je prováděno velmi časté mytí tlakovou vodou (WAP) a v tomto případě je standardní krytí IP66/67/68 nedostatečné.
Vnitřní struktura je speciálně uzpůsobena pro dosažení zvýšené detekční citlivosti využitím technologie Multicoil. Dosahuje 25% zvýšení detekční citlivosti oproti ostatním systémům, zejména v detekci nerezové oceli.
Tento typ umožňuje připojení automatického kontrolního systému AuditCheck.
Ovládání je pomocí funkčních kláves a 8-řádkového LCD displeje  s možností textové kontextové nápovědy pro každou funkci.
Elektronika může být integrována do těla senzoru, je však možné i externí provedení.

Rozměry senzoru:

Šířka otvoru:
100-1300mm v krocích po 50mm
Výška otvoru:
50-500mm v krocích po 50mm

Řídící elektronika je modulární koncepce, složena z:

 • řídící mikroprocesorové elektroniky na bázi DSP technologie
 • napájecího modulu
 • modulu binárních vstupů, reléových výstupů, komunikační digitální rozhraní
 • modulu komunikace s obsluhou, podsvětlený LCD semigrafický displej 8x40znaků, funkční tlačítka a diagnostické LED

Napájení:

 • 85-240V/50 Hz

Pracovní teplotní rozsah:

 • od -10°C do 40°C

Stručná charakteristika:

 • 5 reléových výstupů s volitelnou polaritou
 • možnost konfigurace až 6 vstupních signálů
 • vnitřní povrch detekčního tunelu v provedení černý epoxid
 • speciální výplň vnitřního prostoru uvnitř senzoru pro zvýšení odolnosti proti proniknutí vlhkosti a vody
 • standardně digitální rozhraní RS232 a RS485
 • paměť pro 50 různých nastavení produktů
 • ochrana přístupu do systému pomocí hesla
 • sada programovatelných digitálních filtrů pro odstranění rušení
 • multifrekvenční provedení (možnost zvolit pracovní frekvenci ze dvou možných)
 • vnitřní diagnostika
 • kompenzace produkt efektu
 • multijazyková textová nápověda

Vnější prvky:

 • grafický LCD displej
 • funkční tlačítka
 • trojice diagnostických LED diod

Tento typ umožňuje připojení příslušenství:

 • externí alarm (maják, siréna)
 • příruby pro zkrácení požadavků na délku zóny bez kovu
 • nejrůznější vstupní fotoelektrické snímače
 • ethernet rozhraní, podpora SCADA protokolů Modbus, ProfiBus, Device NET
 • tiskárna

Goring Kerr DSP IP PLus - Standardní velikosti apertury (nestandardní velikosti jsou dostupné na objednávku)system image


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009