Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('0fc796af38eae5826267312580480ebe', '2020-09-29 07:30:49', 1)]

Detektory kovů


Průmyslový detektor kovů je zařízení umožňující v surovině, nebo výrobku detekovat přítomnost nežádoucího kovového kontaminantu. Zařízení si lze představit ve formě snímacího senzoru, který je možné instalovat na téměř jakýkoliv vhodný přepravní systém - pásové dopravníky, skluzy, potrubní přeprava, gravitační toky atd. Lze detekovat nejen magnetické kovy (železné kovy - standardní ocel), ale i barevné a slabě magnetické kovy (neželezné kovy - hliník, mosaz, bronz apod.) a nemagnetické kovy (ušlechtilá ocel - nerezová ocel).

Dva základní důvody proč instalovat detektor kovů:

  • Finální kontrola jakosti a kvality výroby
  • Ochrana technologie před poškozením

Finální kontrola jakosti a kvality výroby

V zájmu každého výrobce je stálé zvyšování kvality svých výrobků v souladu se stále náročnějšími požadavky odběratelů, velké konkurence na trhu a zavádění nových standardů kvality výroby vyžadovanými velkoobchodními řetězci (ISO, HACCP, BRC, IFS atd.)
Instalace detektoru kovů na samotném výstupu výrobního procesu zajistí odstranění nepříjemností jako např. reklamace výrobku, finanční pokuta a samozřejmě poškození dobrého jména firmy.

Ochrana technologie před poškozením

Ve většině provozů je pravděpodobné, že surovina může být kontaminovaná nežádoucími kovovými předměty. Může k tomu dojít např. při vstupu suroviny do výrobní technologie (kontaminace pochází od dodavatele suroviny), nebo uvolněním nějaké kovové části z konstrukce stroje či nepozorností obsluhy apod. Kovový předmět se může pak následně dostat do míst, kde může poškodit zařízení, které surovinu zpracovává. Jako příklady uvádíme poškození protlačovacích sít, lisovacích forem, mlecích válců, sekaček, drtičů apod. Taková porucha je velmi nepříjemná, dojde k odstavení stroje, což má za následek výpadek výroby a oprava je ve většině případů finančně náročná. Instalace detektoru před technologii, kterou je třeba chránit velmi výrazně snižuje riziko poškození.

Modelové řady

V naší nabídce naleznete několik modelových řad detektoru kovů, které se liší zejména charakterem využití detektoru, komfortem ovládání, detekčním výkonem a samozřejmě i cenou.

system image

Typová řada METALARM

Jednoduchý a přitom velmi stabilní detekční systém určen zejména do těžších provozů (lomy, cihelny, úpravny nerostů atd.) s cílem chránit následnou technologii před poškozením nežádoucím kovovým předmětem, nebo obecně všude tam, kde nejsou kladeny extrémní požadavky na detekční citlivost. Další oblastí využití jsou speciální aplikace, kde je využito předností pulzní indukce, v situaci kdy není možné nasazení standardních detektoru kovů (velký produkt efekt, vibrace apod.).
Přejít na stránku Detektorů Metalarm

Typová řada E-Z Tec

Základní detekční systém, určen pro všeobecné průmyslové využití, umožňující dosáhnout obecně vyšší detekční citlivosti než řada METALARM. Vzhledem ke konstrukčnímu provedení je určen pro lehčí typ průmyslu (gumárenský, plastikářský, dřevařský) k ochraně technologie před poškozením menšími kusy nežádoucích kovových předmětů. Výhodou je velmi jednoduchá ovládací jednotka a možnost instalace na existující pásové dopravníky bez nutnosti rozpojování pásu (snímací senzor je dělitelný na dvě části). Další možností provedení je kompaktní systém včetně separačního zařízení pro gravitační toky produktu.
Přejít na stránku Detektorů E-Z Tec

Typová řada APEXTM

Nejvýkonnější detekční systém určen pro aplikace, kde je vyžadováno dosažení maximální možné detekční citlivosti (potravinářský, textilní průmysl, farmacie apod.) zejména pro zajištění finální kontroly kvality výrobků, zda neobsahují nežádoucí kovové kontaminanty.
Vzhledem k nejrůznějším požadavkům pro správnou funkci zařízení jsou dodávány ve speciálním kompletu s detekčním dopravníkem, který tyto podmínky zajistí. Snímací senzor je vždy vcelku a nedělitelný. Další možností provedení je detekční systém v kombinaci se separačním zařízením pro gravitační toky produktu, nebo potrubní aplikace.
Vyhodnocovací jednotka má grafické rozhraní pro komunikaci s obsluhou, umožňuje tvořit protokoly o své funkci, statistiku provozu, napojení na nadřazený řídící systém a řadu dalších funkcí.
Přejít na stránku Detektorů Apex

Jazyk

Obchodní oddělení +420 777 575 238

Technické oddělení +420 777 575 239

Servis +420 777 575 280Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009