Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('1f2663c2c99b2383d516136263a0d55f', '2020-02-26 10:51:35', 1)]

Citlivost detektoru


Citlivost detektoru kovů je jeden z nejdůležitějších parametrů při určování jeho výkonu. Při udávání citlivosti je třeba postupovat velice obezřetně a mít na paměti spoustu vlivů, které citlivost ovlivňují.

  • Vždy se udává v geometrickém středu detekčního otvoru, což je nejméně citlivé místo každého detektoru kovů. Každý detekční senzor si lze zjednodušeně představit jako cívky řazené za sebou (z nichž prostřední pracuje jako vysílač a krajní jako přijímače) a prostor uvnitř cívek je detekční otvor, kterým prochází produkt. Směrem od geometrického středu detekčního otvoru k povrchu detektoru citlivost roste, dochází totiž k přibližování se cívkám detektoru

system image

  • Je závislá na průřezu detekčního otvoru. Čím menší je průřez senzoru, tím lze dosáhnout větší citlivosti a naopak, čím větší je průřez senzoru, tím citlivost detektoru klesá.
  • Vždy se udává ve jmenovitých velikostech (průměrech) kovové kuličky, kterou detektor "detekuje" ve svém nejméně citlivém místě. Kulička je v prostoru homogenní předmět, který při průchodu detektorem způsobí konstantní narušení elektromagnetického pole, nezávisle od své orientace vůči detekčnímu otvoru. Jakýkoliv jiný předmět, např. drátek, způsobí při průchodu detekčním otvorem narušení pole jinou velikostí v závislosti na své orientaci. V tomto případě by citlivost detektoru byla rovněž závislá od polohy (natočení) předmětu, který prochází detektorem. U kuličky, jako etalonu citlivosti, tato závislost není. Jakékoliv jiné udávání citlivosti, např. v gramech kovu, který detektor zachytí, je silně zavádějící a o skutečné citlivosti detektoru nic neříkající.
  • Musí být stanovena pro 3 druhy kovových předmětů: Fe, non-Fe, S/S. Jelikož každý detektor kovů pracuje na principu snímání odezvy elektromagnetického pole, které je vytvořeno uvnitř detekčního senzoru, dochází průchodem kovového předmětu tímto polem k jeho deformaci. Jinak je pole deformováno feromagnetickým kovem (Fe), jinak neželezným kovem např.: hliníkem, mědí apod. (non-Fe) a jinak nemagnetickou nerezovou ocelí (S/S). Následující obrázky názorně ukazují deformaci siločar magnetického pole uvnitř detekčního senzoru, různým typem kovu. Největší citlivost je dosažitelná pro železné kovy, pro neželezné kovy a nemagnetickou nerez je citlivost menší.
  • Je závislá na použité pracovní frekvenci detektoru. Platí, že čím větší je frekvence, tím lepší je detekční citlivost. Frekvence detektoru se volí dle charakteru a "produkt-efektu" testovaného produktu a stanovuje se na základě testů provedených s produktem. Nejlepších hodnot citlivostí lze dosáhnout u produktů, jako jsou: čokoláda, sušenky, silně mražené zboží, textilní výrobky, farmaceutika a jiné, obecně suché či dehydrované produkty. Nejhorších hodnot citlivostí se dosahuje u aplikací s produkty, jako jsou: syrové či chlazené maso, výrobky balené do metalizovaných fólií, horká guma a jiné, obecně vlhké či mokré produkty, nebo produkty s větším obsahem uhlíku, soli, tuku apod.

system image

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že při stanovování přesné citlivosti detektoru, nelze v žádném případě vycházet z citlivostních grafů podobného typu. Takové určování citlivosti je silně zavádějící a v praxi nereálné.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009