Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('2126eebff12af6f155ce28313ac37935', '2020-02-26 11:51:03', 1)]

Balené produkty


Zastavení pásu dopravníku

Nejjednodušší metoda vyřazení kontaminovaného výrobku. Produkt prochází detekčním otvorem senzoru a v případě detekování kovu dojde s volitelným zpožděním k zastavení pásu dopravníku a k vyhlášení alarmu. Obsluha, stojící u dopravníku pak ručně kontaminované balení vyřadí a stiskem tlačítka uvede pás dopravníku opět do chodu. Výhodou tohoto způsobu vyřazení je jeho jednoduchost a nulové pořizovací náklady, nevýhodou pak přítomnost lidského faktoru.

Vzduchová tryska

Vzduchová tryska se používá pro separaci malých a středně velkých produktů. Produkt prochází detekčním otvorem senzoru a v případě detekce kovů se s volitelným zpožděním aktivuje vzduchová tryska, která kontaminovaný produkt proudem vzduchu odfoukne do připraveného zásobníku. Použití pro rychlost pásu do 60 m/min, váha produktu do 1 kg. Jedná se o nejběžnější způsob vyřazování bez přítomnosti lidského faktoru, akceptovaný normami BRC i IFS.

Pneumatický vyrážeč

Pneumatický vyrážeč se používá pro separaci malých a středně velkých produktů. Produkt prochází detekčním otvorem senzoru a v případě detekce kovů se aktivuje vyrážeč, který kontaminovaný produkt vyrazí do připraveného zásobníku. Použití pro rychlost pásu do 60 m/min, váha produktu do 1 kg. Jedná se o nejběžnější způsob vyřazování bez přítomnosti lidského faktoru, akceptovaný normami BRC i IFS.

Výklopné rameno

Výklopné rameno se používá pro separaci malých, středně velkých pevných produktů. Použití pro rychlost pásu do 45 m/min, váha produktu 5 kg.

Separátor "klapka"

Separátor "klapka" se používá pro separaci malých, pevných a těžších produktů. Použití pro rychlost pásu do 45 m/min.

Zpětný pás

Zpětný pás se používá pro separaci různých typů produktů. Produkt prochází detekčním otvorem senzoru a v případě detekce kovů se konec pásu stáhne proti směru pohybu pásu. Produkt propadne vzniklým otvorem do zásobníku pod pásem. Použití pro rychlost pásu do 40 m/min, váha produktu do 2 kg. Jedná se o nejpoužívanější separační systém zejména ve výrobních linkách volně ložených produktů přepravovaných na páse větší šířky - čokoládové tyčinky, tabulková čokoláda.

Sklápějící se pás

Sklápějící se pás se používá pro separaci těžkých produktů. Produkt prochází detekčním otvorem senzoru a v případě detekce kovů se konec pásu sklopí a kontaminovaný produkt vynese na druhý dopravník, který ústí do zásobníku. Použití pro rychlost pásu do 30 m/min, váha produktu do 50 kg.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009