Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('abc918a914c7c74921f21c9d5c175619', '2020-02-29 03:52:57', 1)]

APEX 100


Základní model s nedělitelným senzorem, čtvercového nebo obdelníkového průřezu

Detekční systém se skládá ze snímacího senzoru tunelového typu a vyhodnocovací jednotky, která je buď integrovaná přímo v senzoru, nebo externí určená pro vzdálenou montáž. Průřez detekčního otvoru je vždy pravoúhlý a konstrukce senzoru je nedělitelná (senzor nelze rozdělit na dvě části). Systém využívá detekčního principu vyvažovaných cívek případně technologie vícenásobných cívek a DSP technologie, což umožňuje dosáhnout maximálního detekčního výkonu, komfortu obsluhy a celé řady dalších podpůrných funkcí. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou určeny pro aplikace, kde se vyžaduje dosažení nejvyšší možné detekční citlivosti, připojení do nadřazeného řídícího systému, monitorování činnosti apod., zejména v potravinářském, farmaceutickém a textilním průmyslu. V naprosté většině případů se senzor instaluje na speciální detekční dopravník, nebo na jiné speciální konstrukce, které zajistí optimální podmínky pro jeho funkci. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které aktivují automatické separační zařízení, nebo jsou napojeny dále to technologie.

system image system image system image

Konstrukce senzoru je vždy v nerezovém provedení s krytím IP66. Vnitřní struktura je "standardní 3 - cívková" využívající detekční princip vyvažovaných cívek. Tento typ neumožňuje připojení automatického kontrolního systému AuditCheck. Komunikace s obsluhou probíhá pomocí jednoduchých grafických symbolů s možností textové kontextové nápovědy na LCD displeji a dotykové klávesnice.
Elektronika je vždy integrována do těla senzoru, u tohoto modelu není možné externí provedení.

Rozměry senzoru:

Šířka otvoru:
150-650mm v krocích po 50mm
Výška otvoru:
150-450mm v krocích po 50mm

Řídící elektronika je modulární koncepce, složena z:

 • řídící mikroprocesorové elektroniky na bázi DSP technologie
 • modulu binárních vstupů, reléových výstupů, komunikační digitální rozhraní
 • modulu komunikace s obsluhou, plně grafický podsvětlený LCD displej, ovládací tlačítka a diagnostické LED

Napájení:

 • 85-240V/50 Hz

Stručná charakteristika:

 • možnost konfigurace 6 reléových výstupů
 • možnost konfigurace 6 vstupních signálů
 • vnitřní povrch detekčního tunelu v provedení modrý epoxid
 • standardně digitální rozhraní RS232 a RS485
 • paměť pro 100 různých nastavení produktů
 • ochrana přístupu do systému pomocí hesla
 • sada programovatelných digitálních filtrů pro odstranění rušení
 • multifrekvenční provedení (možnost zvolit pracovní frekvenci ze dvou možných)
 • vnitřní diagnostika
 • kompenzace produkt efektu
 • multijazyková textová nápověda
 • certifikace pro zónu s nebezpečím výbuchu, ATEX zóna 22

  Vnější prvky:

  • grafický LCD displej
  • funkční tlačítka
  • trojice diagnostických LED diod

  Tento typ umožňuje připojení příslušenství:

  • externí alarm (maják, siréna)
  • příruby pro zkrácení požadavků na délku zóny bez kovu
  • nejrůznější vstupní fotoelektrické snímače
  • ethernet rozhraní
  • tiskárna

  Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009