Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('7e872e3691873164669d3a2891d986db', '2020-07-10 01:23:52', 1)]

Testování citlivosti


Základní test citlivosti se provádí pomocí přesných kalibrovaných testovacích etalonů (např. ve formě plastových tyčinek obsahujících kovové kuličky jmenovitých průměrů, nebo testovacích karet), jejich vkládáním do toku produktu a sledování reakce detektoru, zda jsou pozitivně zachyceny či nikoliv. Použití jakýchkoliv jiných testovacích etalonů, než ve formě kovových kuliček o přesně známém průměru a chemického složení může vést k zavádějícím a mylným výsledkům testu citlivosti.

system image


Tento test slouží pouze k základnímu ověření funkce detektoru. Aby bylo možné hovořit o skutečně správně provedeném testu, je třeba tyto etalony vkládat přesně do nejméně citlivého místa detektoru (geometrický střed snímacího otvoru) několikrát za sebou a sledovat, zda jsou detekovány se 100% pravděpodobností. To je možné provádět pouze u detektorů, instalovaných na dopravníku. U potrubních nebo gravitačních systémů, kde by měl etalon procházet přímo v ose potrubí, je správné provedení testu velmi obtížné, často nemožné.

system image

Správný postup testování citlivosti detektoru kovů.


Vkládání testovacího etalonu na pás detektoru nebo na povrch testovaného produktu není správné. Dochází k jiné odezvě elektromagnetického pole a navíc přibližování etalonu povrchu detekčního otvoru zvyšuje pravděpodobnost jeho zachycení. Obecně platí, že detektor kovů má největší citlivost na povrchu detekčního otvoru a v rozích.

Ve všech případech je manuální testování časově náročné a pro správné provedení vyžaduje kvalifikovanou obsluhu. Každý test by měl být navíc ukončen zpětně dosledovatelným písemným záznamem. Z důvodů  odstranění všech negativních vlastností, které přináší manuální testovací procedura, vyvinula firma ThermoFisher Scientific unikátní, patentem chráněný automatický systém AuditCheck.

system image


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009