Ad controlsKontrolní průběžné váhy

Kontrolní průběžné váhy


Jsou zařízení schopná automatické kontroly hmotnosti výrobků s následným vyřazením s váhou mimo přípustnou toleranci. Nabízíme systémy, které splňují požadavky na tzv. "e" vážení, nebo speciální modely určené pro farmaceutický a konzervárenský průmysl.

Kontrolní váhu lze kombinovat s detektorem kovů. Všechny modely umožňují nejen standardní 3-zónovou váhovou klasifikaci, (pod hmotnostním limitem, přijatelná hmotnost, nad hmotnostním limitem), ale i 5-zónovou váhovou klasifikaci (rozšíření o klasifikaci nízká hmotnost a vysoká hmotnost), která je vyžadována pro tzv. "e" vážení. Přesnost vážení je ovlivňována více faktory, největší vliv má tvar, rozměr, hmotnost výrobku a výkon. Výkon (max. počet výrobků, které je systém schopen zvážit za minutu) je ovlivněn maximální délkou výrobku a délkou vážícího dopravníku. Z těchto údajů lze získat max. možnou rychlost pohybu vážícího dopravníku. Přesnost a max. výkon se stanovuje individuálně pro každou aplikaci.

Systém může být zapojen do vnitropodnikové sítě pro zasílání výstupních reportů o své činnosti a archivaci dat v PC, případně může být připraven pro ověření ČMI (stanovené měřidlo).

 

Jazyk

Obchodní oddělení +420 777 575 238

Technické oddělení +420 777 575 239

Servis +420 777 575 280Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009